גיוס למי ששירת בצבא זר

עולה (למעט רופא או רופא שיניים) אשר שירת שירות חובה בצבא זר וחייב בשירות סדיר, זכאי לקיצור שירות. קיימות מספר סיטואציות אפשריות:
1. עולה אשר שירת בצבא זר תקופה הקטנה מ-18 חודשים, תופחת תקופת שירותו בצבא זר מן התקופה שהוא חייב בסדיר ובלבד שהתקופה הנותרת לא תהיה קטנה מ-6 חודשים.
2. עולה אשר שירת בצבא זר תקופה של 18 חודשים או יותר, והפחתת תקופת שירותו בצבא זר מאורך שירותו בסדיר מותירה תקופה הקטנה מ-6 חודשים – ישרת שירות סדיר מקוצר.
3. עולה חדש, רופא, אשר שירת בצבא זר תקופה הגדולה מ-18 חודשים, ישרת 6 חודשי שירות סדיר בתנאי קבע.

4. רופא ששירת בצבא זר תקופה הקטנה מ-18 חודשים, תנוכה תקופת שירותו בצבא זר מהשירות הסדיר שבו הוא חייב בארץ ובלבד שהתקופה שתיוותר לו לשרת לא תפחת מ-6 חודשי שירות סדיר.

 קיצור שירות עקב שירות בצבא זר מותנה באישור ועדה מיוחדת בלשכת הגיוס ובהצגת מסמכים (מתורגמים על-ידי נוטריון), המעידים על שירות בצבא זר.
שים לב ששירות בצבא זר שבוצע מתחת לגיל 18 – לא יוכר.

תיבת הפניות של מיטב לתושבי חו”ל: infohul@idf.gov.il

טלפון: 03-7388888