גיוס לשוהים בחו”ל, מעמד בן מהגרים, מהגר ובן שליחים

צה”ל עושה מאמצים רבים על מנת להתחשב בתושבים חוזרים, השבים מחו”ל כדי להתגייס. על מנת להסדיר את מעמדו הצבאי, כל מלש”ב השוהה בחו”ל צריך לפנות למיטב באמצעות הקונסוליה הישראלית הקרובה למקום מגוריו, או ללשכת הגיוס אם הוא נמצא בישראל באותה תקופה.
תיבת הפניות של מיטב לתושבי חו”ל: infohul@idf.gov.il

ישנם מספר מעמדות אפשריים לתושבים השוהים בחו”ל.

בן מהגרים
הגדרה- מיועד לשירות ביטחון, אזרח ישראלי, אשר נולד בחו”ל או שעזב את ישראל בליווי הוריו לפני הגיעו לגיל 16. מי שיוגדר כבן מהגרים אינו מחויב לחזור לשרת בצבא, כל עוד הוא שוהה בחו”ל.
אם אחד ההורים חי בארץ, עליו להוכיח כי נמצא בחזקת ההורה השוהה בחו”ל.
אם שני ההורים חיים בארץ – לא יוכר כבן מהגרים, למעט מקרה בו ההורים שבו ארצה לאחר שמלאו למלש”ב 21.
מי שלא מוכר כבן מהגרים (לדוגמה, מי שעזב את הארץ אחרי גיל 16) – אינו זכאי לדחיית התייצבות וחייב לחזור ארצה, למעט מקרה בו הוא חי עם הוריו בחו”ל, ואז הוא זכאי לדחיית התייצבות עד לסיום לימודיו התיכוניים עד סיום כיתה י”ג – המקבילים לבגרויות בארץ. בנוסף, אם הוריו נמצאים בארץ, אז הוא זכאי לדחיית התייצבות עד תום לימודיו בלבד.

ביקור בארץ
בן מהגרים רשאי לבקר בארץ (מבלי לאבד את מעמדו) תחת הנסיבות הבאות:
1. יתאפשרו ביקורים בישראל לתקופה מצטברת של 120 יום, בכל שנה קלנדארית (בין ה-1 לינואר ועד ה-31 בדצמבר באותה שנה).
2. מותרת שנת שהייה אחת- ביקור חד פעמי בארץ לתקופה שמשכה יהיה לא יותר משנה, בתנאי שלא ביקר בארץ 60 יום לפני או אחרי תחילת השנה.

לימודים תיכוניים בארץ
בן מהגרים יורשה ללמוד בארץ שתי כיתות (בין כיתה י’ ועד לי”ב) מבלי לאבד את מעמדו. הלימודים מותנים בזה שהמלש”ב היגר עם הוריו טרם מלאו לו 14, או שהוריו מתגוררים בחו”ל במהלך הלימודים. בכל מקרה, הלימודים יחשבו כניצול שנת השהייה.

מהגר
הגדרה- עולה חדש שעלה מגיל 16 ועזב תוך שנתיים מיום הגעתו. עד גיל 20 חייב לעזוב עם הוריו, מעל גיל 21 – ללא הורים.

ביקור בארץ
משכי ביקור עד 120 יום בשנה קלנדארית. לא זכאי לשנת שהייה.

בן שליחים
הגדרה- בן שליחים הינו אדם השוהה בחו”ל עם הוריו, כאשר אחד מהם מייצג גוף ישראלי – ממשלתי, ציבורי, פרטי או אחר.

תנאי גיוס
אם המלש”ב חי ביחד עם הוריו בחו”ל למטרת שליחות, הוא יקבל דחיית גיוס עד גיל 20.
אם ההורים חוזרים לארץ, אז התייצבותו תדחה עד לסיום לימודיו התיכוניים.
בשני המקרים, על המלש”ב חובה להוכיח על מרכז חיים בחו”ל.