?האם מפקד יכול להחזיר אותי לבסיס אם יש לי גימלים

לא. גימלים הינם פקודה מחייבת למנוחה, ואין בסמכות המפקד להתעלם מהם. לכן, מפקד חייב לכבד גימלים שקיבלתם, ובעצם אסור לו לעשות אתכם כלום כל עוד אתם בגימלים. זה כולל לעכב את היציאה שלכם הביתה בשביל לנוח, להחזיר אתכם לבסיס בשביל להראות לו את הטופס, או כל דבר אחר שמונע ממכם לממש את הגימלים שקיבלתם מהרופא.

רק גורם רפואי מוסמך (רופא צבאי) רשאי לבטל גימלים, וגם זאת רק במקרה ויש הצדקה.