חופשה מיוחדת ללימודים בזמן הצבא

חופשה מיוחדת ללימודים בזמן הצבא
מי שמעוניין (בזמן הצבא) להוציא חופשה מיוחדת לצורך לימודים, יכול לעשות זאת במקרים הבאים:
1. לקראת בחינת בגרות.
2. לקראת הבחינה הפסיכומטרית.
3. לקראת בחינות קבלה נוספות למוסדות השכלה גבוהה.

תנאים
1. משך החופשה- ארבעה ימים עבור כל בחינה.
2. מימוש- מחצית החופשה על חשבון ימי החופשה השנתית העומדים לרשות החייל באותה השנה. החצי השני של החופשה יבוא על חשבון ימי החופשה המיוחדת להם הוא זכאי.
3. ניתן לאשר לחייל חופשה מיוחדת לצורך לימודים עד שתי פעמים בשנה, בכל אחת משנות השירות. בשנות השירות האחרונה ניתן לאשר חופשה שלישית.