מידע

מבורבר הוא אתר מידע לא רשמי, שמכיל כתבות שנוגעות לגיוס לצה”ל ולשירות בו. אם יש לכם שאלות כלשהן, אני ממליץ ליצור קשר עם מקור רשמי בצבא, או עם מישהו שמשרת שם עכשיו.


Policies and disclaimers:

General disclaimer / disclosure policy
This website is based on my experience and opinion, and does not in any way represent any official body. This website is not a certified source for legal or medical advice. The information on this site is considered unofficial advice, and the site and its owners do not in any way take responsibility for the users’ actions.

Privacy policy
We do not share personal information with third-parties nor do we store information we collect about your visit to this blog for use other than to analyze content performance through the use of cookies, which you can turn off at anytime by modifying your internet browser’s settings. We are not responsible for the republishing of the content found on this blog on other websites or media without our permission. This privacy policy is subject to change without notice.

All policies valid from 12 June 2018.

All rights reserved, ©Meburbar 2013 – Present.

Sitemap.