משך שירות לעולים חדשים

משך השירות הצבאי לעולים חדשים נקבע על בסיס תאריך הכניסה שלהם לישראל, ולא על פי תאריך העלייה.

קביעת יום ההגעה לישראל
יום ההגעה לישראל נקבע באופן הבא:

  • מי שמשתתף בתכניות שנתיות המוכרות על ידי הסוכנות היהודית (“מסע”) או אגודת הסטודנטים, ואז עוזב את המדינה לתקופה של לפחות 12 חודשים, הצבא יחשיב את היום בו הוא חוזר כיום הכניסה שלו.
  • מי ששוהה שנה בישראל אך לא נוטל חלק בתכנית מוכרת, ואז עוזב את המדינה לתקופה של לפחות 24 חודשים, הצבא יחשיב את היום בו הוא חוזר כיום הכניסה שלו.
  • מי ששוהה שנה בישראל (דרך תכנית מוכרת או לא מוכרת) ואז בוחר להישאר בישראל, הצבא יחשיב את היום בו הוא נכנס לראשונה לישראל כיום הכניסה שלו. לדוגמה, מי שעלה לארץ בגיל 19, ומבקש לעשות עלייה כעבור שנה (כאשר הוא כבר בן 20), הצבא יחשב את אורך השירות שלו על בסיס הכניסה לישראל בגיל 19.

משך שירות לגברים

גיל בעת ההגעה

פרופיל

רווק

נשוי

נשוי עם ילד/ים

18-19

31-97

30 חודשים

18 חודשים

 

פטור

20-21

65-97

24 חודשים

6 חודשים

20-21

31-64

24 חודשים

מאגר מילואים

22-25

65-97

6 חודשים

6 חודשים

22-25

31-64

מאגר מילואים

מאגר מילואים

26-29

31-97

מאגר מילואים

מאגר מילואים

30 ומעלה

פטור

פטור

פטור

מאגר מילואים: יתכן שתיקראו לשירות צבאי על פי הצרכים של צה”ל.

משך שירות לנשים
נשים אשר עלו בגילאי 18-20 ידרשו לשרת בצהל במשך שנתיים. אם בתאריך הכניסה שלך לארץ את בת 20 ויום, לא תידרשי לשרת בצה”ל. אם זאת, ניתנת לנשים האפשרות להתנדב לשירות של לפחות שנה.

רופאים ורופאי שיניים
על רופאים ורופאי שיניים חלים חוקי גיוס שונים. לפרטים: “רופאים עולים“.