רופאים עולים

עולה שהוא רופא או רופא שיניים
אם הינך רופא או רופא שיניים, חובה עליך להציג דיפלומה ואישור תעסוקה כרופא או כרופא שיניים מטעם משרד הבריאות בישראל. העסקתך מותנית במעבר ועדת רופאים.
אם אתה רופא או רופא שיניים המגויס לשירות סדיר, תהנה בעת שירותך מתשלום שכר בתנאי קבע מיום גיוסך.
משכי שירות רופאים / רופאי שיניים עולים:
חוק שירות ביטחון מאפשר גיוס של עולים במקצועות הנ”ל עד גיל 43 לשירות סדיר.
בפועל מגייסים רופאים עד גיל 32 ורופאי שיניים עד גיל 29 לשירות סדיר ועד גיל 43 לשירות מילואים.
* מדיניות זו של צה”ל הינה דינאמית ויכולה להשתנות בהתאם לצרכי צה”ל.

שירות מילואים:
רופא שאינו מגויס לשירות סדיר, יחוייל לשירות מילואים ויזומן (לאחר מעבר מיונים) להמשך הכשרה.
רופא שיניים שאינו מגויס לשירות סדיר, יגויס לשירות מילואים על-פי נתוניו ובהתאם להנחיות לתקופת השירות של עולה חדש.