?האם מפקד יכול להחזיר אותי לבסיס אם יש לי גימלים

לא. גימלים הינם פקודה מחייבת למנוחה, ואין בסמכות המפקד להתעלם מהם. לכן, מפקד חייב לכבד גימלים שקיבלתם, ובעצם אסור לו לעשות אתכם כלום כל עוד אתם בגימלים. זה כולל לעכב את היציאה שלכם הביתה בשביל לנוח, להחזיר אתכם לבסיס בשביל להראות לו את הטופס, או כל דבר אחר שמונע ממכם לממש את הגימלים שקיבלתם מהרופא.

רק גורם רפואי מוסמך (רופא צבאי) רשאי לבטל גימלים, וגם זאת רק במקרה ויש הצדקה.

מהו נציב קבילות החיילים ואיך להגיש קבילה

נציב קבילות החיילים הינו גוף חוץ-צבאי, אשר מופקד על שמירת זכויות הפרט בצה”ל וקידומן.
כל המידע על אופן הגשת הקבילה נמצא באתר הראשי של הנציב, שאותו אפשר למצוא באינטרנט.

הסבר כללי על קבילות
קבילות הן כלי מאוד חזק בצבא. יחסית קל ולא מסובך להגיש קבילה, ולנציב יש סמכות משמעותית בצבא, מה שמבטיח התערבות מהירה. מומלץ להשתמש בקבילה אם יש לכם, או למישהו שקרוב אליכם, בעיה משמעותית בצבא שאי אפשר לפתור באמצעות גורמים שגרתיים.

מי רשאי לקבול
האוכלוסיות הבאות רשאיות להגיש קבילה:

 • מלש”בים
 • חיילים בשירות החובה
 • קצינים ונגדים בקבע
 • חיילי מילואים

במידה ונבצר מהחייל להגיש את הקבילה, מי שנתבקש על ידי החייל יכול להגיש קבילה בשמו. בני משפחה הרשאים להגיש בשם חייל קבילה הם: הורה, בן זוג, אח, אחות, וילד.

על מה אפשר לקבול
נושא לקבילה הוא מעשה, לרבות מחדל (אי מעשה) ושיהוי בביצוע מעשה, אשר מתקיימים בו שלושת התנאים הבאים:

 1. הוא פוגע במישרין בחייל או מונע ממנו טובת הנאה.
 2. הוא נוגע לסדרי השירות, תנאי השירות או למשמעת.
 3. מתקיימת בו לפחות אחת מהאפשרויות הבאות:
  • הוא מנוגד לחוקים או לפקודות הצבא או שהוא חסר סמכות חוקית
  • יש בו משום נוקשות יתרה
  • יש בו משום אי-צדק בולט

הנציב מטפל בשלל נושאים, בין היתר בנושאים הבאים:

 • יחסים בין חיילים למפקדיהם
 • נושאים רפואיים
 • תנאי השירות לפרט (ת”ש)
 • שיבוץ ומגבלות שיבוץ
 • מנהל שלישותי
 • סדרי שירות המילואים
 • תנאי תברואה ומתקנים יחידתיים
 • נושאי דת ושילוב ראוי
 • נושאי תשלומים ושכר

?האם בצבא מקפידים על התנהלות נכונה כשחם

באופן חד משמעי, התשובה היא כן. צה”ל יודע בדיוק איך להתמודד עם עומס חום, ויש נהלים ברורים בצבא לגבי התנהלות תקינה במזג אוויר חם. כל דבר אפשרי נכלל בחישוב; מכמות המים שיש לשתות, ועד לרמת הפעילות הגופנית המותרת (שמותאמת כמובן לכושר הגופני של החיילים). הכל מוגדר בפירוש.

טיסה לחו”ל לפני הגיוס

מלש”ב רשאי לטוס לחו”ל בכל עת, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים רצופים, כל עוד הוא חוזר לארץ 3 ימים לפני מועד הגיוס שלו (או לפני הליכים אחרים אליהם הוא נדרש להתייצב). אין צורך לבקש היתר מהצבא, פשוט טסים וזהו.